Sorular

Yeni düzenlemelere göre kasko poliçelerinin özellikleri ne oldu?

Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı düzenleme ile yeniden belirlediği ”Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” yürürlüge girdi. Yeni uygulama ile şirketler, vatandaşlara dar kasko, kasko, genişletilmişkasko ve tam kasko olmak üzere 4 tür sigorta hizmeti sunacak.

Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar, ”Kasko” seçeneği ile aracın yanması, çalınması veya araç parçalarının çalınması, karayolu yada demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, üçüncü kişilerin kötü niyetle yol açtığı zararlar gibi çeşitli durumlar için teminat alabilecek.

1- Tam Kasko
2- Genişletilmiş Kasko
3-Kasko
4-‘Dar Kasko’

Bu poliçelerin içerdiği teminatları ise Hazine belirledi. Yeni kasko sigortaları ve içerdiği teminatlar şöyle:

Tam Kasko: Çarpma-çarpışma, çalınma, üçüncü kişilerin vereceği zararlar, yanma, aracın Türkiye sınırları dışındaki zararlar, halk hareketi gibi olaylar nedeniyle emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası oluşan zararlar, terörün zararları, doğal afetler, aracın çekilmesi sonucu oluşan zararlar, patlayıcı ve yanıcı maddelerin vereceği zararlar, aracın iddia ve yarışa katılması sonucu oluşacak hasarlar, kemirgen ve diğer hayvanların verdiği zararlar, araçta bakımsızlık sonucu meydana gelen zararlar, kaza dışında da olsa aracın mekanik ve elektronik aksamında meydana gelecek her türlü zararlar bu sigortanın kapsamına giriyor.

Genişletilmiş Kasko: Çarpma-çarpışma, üçüncü kişilerin araca zarar vermesi, yanma, aracın ya da parçalarının çalınması teminatlarının tamamını içerdiği gibi; Tam Kasko poliçesindeki teminatların bir kısmının alınmasından oluşuyor.

Kasko: Çarpma-çarpışma, devrilme, üçüncü kişilerin araca zarar vermesi, yanma, aracın ya da parçalarının çalınması teminatlarının tamamını kapsıyor.

Dar Kasko: Çarpma-çarpışma, devrilme, üçüncü kişilerin araca zarar vermesi, yanma, aracın ya da parçalarının çalınması teminatlarının bir kısmını içeriyor.

Anadolu Sigorta’da yeni düzenlemelere göre kasko için ne değişiklikler yapıldı?

Kasko Sigortası ürünlerimizde yapılan düzenlemeler aşağıda, iki ayrı bölümde belirtilmiştir.

 

A. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’ndaki Önemli Değişiklikler:

 

 • Genel Şartların “A.1. Sigortanın Konusu” maddesi ile “A.4. Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar” maddelerinde belirtilen riskler için sağlanacak teminatlar 4 farklı ürün ismiyle verilebilecektir. Verilecek teminatın kapsamına göre ürün isminde “Dar Kasko”, “Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” veya “Tam Kasko” ifadesi geçecektir.

 

 • Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları, aracın rayiç değerine kadar teminat altındadır. Bununla birlikte araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, bedellerinin poliçede belirtilmesi koşuluyla sigorta kapsamı içindedir.

 

 • Ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlara 3 farklı maddede yeni riskler eklenmiştir.

 

4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

4.14. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

4.15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

 

 • Poliçelerde sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup Genel Şartların B.3.3.1.1. maddesine göre sigortalı araç, hasar tarihi itibarıyla rayiç değerine kadar teminat altındadır. Ayrıca, hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

 

Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas alınacaktır. Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilecektir.

 

 • Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı (onarım yerine tedarik/parçanın onarımı mümkün değilse tedarik, vb.), tedarikin yapılacağı parça türü (orijinal/eşdeğer parça) ve onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususu poliçede belirtilecektir.

 

 

B. Kasko Sigortası Ürünlerimizde Yapılan Başlıca Değişiklikler:

 

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklik ile sigorta şirketleri, teminatın kapsamına göre ürünlerini 4 farklı içerikte ve ürün ismiyle sunabilecek olup bu ürünlerin isimleri “Dar Kasko”, “Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” ve “Tam Kasko” olarak belirlenecektir.

 

Sigortalıların kasko sigortasından beklentileri ve acentelerimizin talepleri dikkate alınarak şirketimizce birleşik kasko, kasko ve diğer türev ürünlerimizin “Genişletilmiş Kasko” içeriğinde verilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer ürünlerin (Dar Kasko, Kasko ve Tam Kasko) sunulması şu an itibarıyla planlanmamakta olup değişen ihtiyaçlara göre bu ürünler için de çalışma yapılabilecektir.

 

Yeni düzenlemeler doğrultusunda kasko sigortası ürünlerimizde ve poliçe çıktısında yaptığımız önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

 

 • Kasko Sigortası ürünlerimizin tamamında ürün başlığına “Genişletilmiş Kasko” ifadesi eklenmiştir.
 • Poliçelerimiz aşağıda başlıkları belirtilen 5 bölümden oluşmaktadır:

–        Sözleşme Tarafları

–        Sigorta Konusu Araç Bilgileri

–        Prim Bilgileri

–        Teminat Hakkında Genel Bilgiler

–        Diğer Hususlar

 • “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altında belirtilen ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilen zararlar arasına “Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar (A.4.13.)” eklenmiş olup tüm poliçelerde otomatik olarak verilecektir. İlgili teminatın kapsamı aşağıda yer alan “Kemirgen ve Diğer Hayvan Zararları Klozu” ile poliçeye ayrıca yazılmıştır.

Kemirgen ve Diğer Hayvan Zararları Klozu

 

“Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.13 bendine istinaden, sigorta ettirenle aşağıdaki hususta ek sözleşme yapılmıştır.

 

Kemirgen ve diğer hayvanların aracın motor, elektrik ve mekanik aksamına, sıkışma, kemirme vb. yollarla vereceği zararlar teminat kapsamındadır. Evcil hayvanların araç içerisine vereceği zararlar ile kuşların doğrudan veya dolaylı olarak araç boya ve kaportasına vereceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.”

 

Şirketimiz, ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilen “Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar (A.4.14)” ve “Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar (A.4.15)” için teminat verilmemesini kararlaştırmıştır.

 

 • Araç bedeli poliçede yer almayacak olup “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altındaki bölüme, belirtilen madde numarasıyla aşağıdaki ifadeler eklenmiştir. Araçta ilave donanım, aksesuar ve taşınan emtia olması halinde eskiden olduğu gibi bedel bilgisi poliçelerde belirtilmeye devam edecektir.

 

5-) Sigorta şirketi aracı, hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.

 

6-) Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır. Ancak, poliçede belirtilen araçta, standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarlar, bedeli poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alınır. Söz konusu donanım ve aksesuarların bedeli, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Bu donanım ve aksesuarlarda teminat kapsamına giren herhangi bir hasar olması durumunda piyasa rayicinin, beyan edilen sigorta bedelinden farklı olduğunun tespit edilmesi halinde TTK’nin 1462. maddesi çerçevesinde eksik/aşkın sigorta uygulanır.

 

 • Hasar tarihi itibarıyla rayiç değeri belirleme yöntemi “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altında aşağıdaki şekilde poliçeye yazılmıştır.

 

9-) Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.3.2.2. maddesi doğrultusunda sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

 

*  Aracın, model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli / vb. gibi araç piyasa değerini etkileyen özellikleri dikkate alınır,

*  Emsal veya muadil araca sahip yetkili/yetkisiz satıcılar ve galeriler ile internet sitelerinden en az 3 adet fiyat alınıp belgelenir,

*  Sigortalı aracın özelliklerine en yakın olan araçların fiyatlarının ortalaması alınarak ödenecek rayiç değer belirlenir,

*  Emsal veya muadil aracın bulunamadığı veya b) fıkrasında belirtilen yöntemle 3 adetten daha az fiyat alınabildiği durumlarda eksper ve sigortalının önereceği ve sigortalı ile sigortacının mutabık kalacağı, kurumsal niteliği haiz araç satıcılarından alınacak değerlerin ortalaması dikkate alınarak rayiç değer belirlenir.

 

 • Hasar tazmin yöntemi aşağıdaki şekilde belirlenerek poliçeye yazılmıştır.

 

10-) Kısmi hasarlarda, hasarlanan parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Bu hususta hasarın tespiti için görevlendirilen eksper tarafından yapılan değerlendirme esastır. Hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse 11. maddede belirtildiği şekilde değiştirilme yoluna gidilir. Onarımı mümkün olmayan parçalarda yedek parça tedariki sigortacı tarafından yapılır. Parçanın, aracın onarımının yapıldığı servis tarafından tedarik edilmesi sigortacının onayına bağlıdır.

 

 • Tedarik edilecek parça türü hakkında bilgilendirme aşağıdaki şekilde poliçeye yazılmıştır.

 

11-) Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için sigortacı tarafından orijinal parça tedarik edilir. Parçanın tedarikinin, aracın onarımının yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlanan parça orijinal değilse aynı özellikleri taşıyan parça ile değiştirilme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir.

 

 

 • Onarımın yapılacağı yer hakkında gerekli açıklamalar aşağıdaki şekilde poliçeye yazılmıştır.

 

12-) Sigortalı ve sigortacı, herhangi bir hasar durumunda aracın, sigortacının anlaşmalı olduğu serviste veya sigortalının tercih edeceği serviste onarımını kabul etmiştir. Hasar tespiti için eksper görevlendirilmesi durumunda, eksper tarafından belirlenecek hasar tutarı esas alınır. Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarına kadar aracın onarımı yaptırılır veya tutar nakden ödenir. Sigortacının anlaşmalı olmadığı servislerde yapılacak onarımlarda, tedarik edebildiği durumda parça tedarikinin sigortacı tarafından yapılacağı; parçanın, aracın onarımının yapıldığı servis tarafından tedarik edilmesinin sigortacının onayına bağlı olduğu hususunda mutabık kalınmıştır.

 

Münhasıran araç cam hasarlarında ise aşağıdaki düzenleme taraflar arasında kabul edilmiştir:

 

Münhasıran araç cam hasarlarında, tamir adedine bakılmaksızın camın tamir edilmesi halinde hasarsızlık indirimi etkilenmez. Camın tamirinin mümkün olmaması ya da değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda ise sigortacının anlaşmalı cam servislerinde gerçekleştirilecek 1 adet yerli/logosuz cam değişimi hasarsızlık indirimini etkilemez. Bu durumdaki 2. cam hasarı ilk hasar olarak değerlendirilir ve tablodaki esaslara göre kademe değişikliği gerçekleştirilir. Sonraki kırılmalarda ise hasarsızlık indirim hakkı ortadan kalkar.

 

Şirketimiz ile anlaşmalı cam servislerinin haricinde gerçekleştirilen cam değişimlerinde %25 muafiyet uygulanır, muafiyet uygulanmaz ise cam hasarı ilk hasar olarak değerlendirilir.

 

Son model araçların, yetkili ve aynı zamanda Şirketimizle anlaşmalı olan bir serviste gerçekleştirilen ilk cam hasarları da hasarsızlık indirimini etkilemez.

 

 • “Diğer Hususlar” bölümünde “Sigorta Kapsamı” başlığı altında Kasko Kapsamındaki İlave Değerler, Artan Mali Sorumluluk, Koltuk Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma teminat limitleri yer alacaktır. Her bir teminata ait primin ayrı ayrı gösterilmesinden vazgeçilmiş olup poliçe toplam primi “Prim Bilgileri” kısmında belirtilecektir.
DASK deprem sigortası zorunlu mudur? Ne gibi yaptırımları vardır?

Evet, zorunlu poliçelerdendir.. Elektrik, su ve tapu işlemlerinizi yaptırabilmeniz için konutunuzun zorunlu deprem sigortası yaptırılmış olmalıdır.

 

DASK poliçesi yaptırmak için hangi bilgilere ihtiyacım var?
  • T.C. kimlik no,
  • Sigortalanacak konutun açık adresi
  • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no)
  • Bina bilgileri (tahmini inşa yılı, bodrum dahil kat sayısı, yapı tarzı)
  • Sigortalı yere ilişkin bilgiler (brüt yüzölçümü, kat sayısı)
  • Varsa rehinli alacaklı bilgileri

 

 Depremde binanız hasar görürse ne yapmanız gerekir?

Poliçe sahibi, evi depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.

 

Zorunlu trafik sigortası ne işe yarar?

Trafik sigortasının amacı kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına almaktadır.

 

Trafik poliçesi kendi aracıma gelen hasarı karşılar mı?

Standart zorunlu trafik sigortaları yalnızca diğer araç ve üçüncü şahıslara vereceğiniz zararları karşılar fakat Anadolu Sigorta’ya özel isteğe bağlı Maksimum Trafik Sigortası’nı tercih ederseniz

 1. Trafik Sigortası
 2. Artan Mali Sorumluluk Sigortası
 3. Anadolu Hizmet Trafik

İsteğe bağlı olarak ise

 1. Dar Kapsamlı Kasko Sigortası (5 yaş ve üzeri araçlar için yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs teminatını kapsar.)
 2. Mini Onarım Hizmeti (Dar Kapsamlı Kasko teminatı alınması halinde ücretsiz olarak verilmektedir.)
 3. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 4. Hukuksal Koruma Sigortası

teminatlarına da sahip olabilirsiniz.

 

Kapıda kalmanız, elektrik tesisatında sorun yaşamanız, su basması, hırsız girmesi, trafik kazası, aracınızın çalınması vd tatsız durumlarla karşılaşınca ne yapmalı?

Türkiye’nin her yerinden 7/24 Anadolu Hizet müşteri destek hattımıza 0850 7 24 0850 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Poliçenizin yanınızda olmasına gerek duymadan T.C. kimlik numaranız, plakanız ya da adresinizle işlem yapabilirsiniz.

 

Anadolu Hizmet nedir?

Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza durumunda bir telefon ile aşağıda belirtilen tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

 • Yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi,
 • İkamet yerine nakli,
 • Emanet ve muhafazası,
 • Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
 • Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
 • Dünyanın neresinde olursa olsun hastalık ve yaralanma durumlarında sağlık merkezine nakil yapılması,
 • Birlikte seyahat edenlerin nakli,
 • Bir aile üyesinin seyahati veya konaklaması,
 • Yakın bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi,
 • Yurt dışında yaralanma veya hastalık durumlarında sağlık yardımının sağlanması,
 • Yurt dışında yaralanma halinde kalışın uzaması,
 • Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
 • İlaç gönderilmesi için düzenleme yapılması,
 • İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün sağlanması,
 • Acil mesajların gönderilmesi,
 • Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) sigortalıya ulaştırılması,
 • Yurt dışında sigortalıların araçlarıyla karıştıkları trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının ödenmesi,
 • Ceza davalarında ve kefalet konularında yanınızda,
 • Yolda onarım amacıyla yardım aracı gönderilmesi,
 • Yolda onarım
 • Kısa mesafeli yolcu taşıma ve transfer hizmetleri
 • Araç trafik muayene işlemlerinin organize edilmesi

Tüm bu avantajlardan araç sahibinin eşi ile birlikte 18 yaşından küçük çocukları da yararlanabilmektedir.

“0850 7 24 0850” nolu “Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı”nı Türkiye’nin her yerinden sabit ve mobil telefonlardan 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Merkezimiz, Anadolu Hizmet Kasko işlemleriniz, hasar ihbarı alma, hasar dosya durumu hakkında bilgi verme işlemleriniz için hizmetinizdedir.

Numaramız sabit telefonlardan arandığında, arayan kişinin tabi olduğu şehir içi konuşma tarifesiyle; mobil telefonlardan arandığında ise -operatöre göre değişmekle birlikte- genellikle şebeke içi görüşme ücretinden daha düşük bir tarife ile ücretlendirilmektedir.

 

Bazı sağlık sorunlarım var. Bunları tedavi ettirmek için sağlık sigortası yaptırabilir miyim?

Hayır. Nasıl ki hasar yapmış bir aracı sigortalayıp hak talep edemezseniz sağlık sigortalarında da sigortalanma öncesi sağlık sorunlarınıza ilişkin hak talep edemezsiniz. Sigortanın amacına aykırıdır.

 

Neden sağlık sigortası yaptırmalıyım?

Çünkü sağlık sigortası

 • Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.
 • Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.
 • Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.
  —

Sağlık branşı ile ilgili sıkça sorulan sorular

Aşağıdaki bilgiler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği sitesinden alınmıştır.

Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir.
Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Poliçe alındığında teminat ne zaman başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00 ‘de başlar ve öğleyin saat 12.00’ de sona erer.

Hangi durumda teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

Türkiye’de Sağlık sigortası hangi aşamadadır?

Türkiye’deki özel Sağlık sigortalı kişi Türkiye nüfusunun %1’ini karşılamaktadır. Yaklaşık 1.500 000 kişinin özel Sağlık Sigortası vardır.

  —

Yangın branşı ile ilgili sıkça sorulan sorular

Aşağıdaki bilgiler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği sitesinden alınmıştır.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.

Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?

Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.

Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerin veya sigorta şirketinin üye olması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonunundur.

Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?

Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.

  —

Kaza branşı ile ilgili sıkça sorulan sorular

Aşağıdaki bilgiler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği sitesinden alınmıştır.

Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Bu amaçla oluşturulmuş klozu almak gerekir.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise, satan açısından sorumluluk sözkonusu olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Önceki poliçede hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigortayı yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle, hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi esastır.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Devam edebilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.

Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için “ulaşım giderleri”; ticari araçlar için “iş durması” teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Trafik sigortasının primleri taksitlendirilebilir mi?

Sigorta şirketleri, Trafik sigortasının primini peşin tahsil ederler. Sigorta primi ödenmeden teminat başlamaz.

Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksektir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırmış bir araca Trafik sigortasında indirim yapılır mı?

Evet, yapılır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar Trafik sigortası teminatı kapsamında mıdır?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler (link) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmıştır.

Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler (link) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmıştır.

Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?

Evet. Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Trafik Sigortasında Tazminat gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

İşveren Sorumluluk sigortası nedir?

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır.

İşçi çalıştığı yerde meslek hastalığına yakalanırsa, İşveren Sorumluluk sigortasından faydalanabilir mi?

Meslek hastalığı standart teminatların dışındadır, ek teminatla poliçeye dahil edilebilmektedir.

İşveren Sorumluluk sigortası mecburi bir sigorta mıdır?

İşveren Sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigortadır, zorunlu değildir.

Hırsızlık sonucu meydan gelen hasarı ödendikten sonra çalınan mallar kısmen veya tamamen bulunursa ne yapılmalıdır?

Sigortalı bu durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortalı, bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır, ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder. Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.

Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?

Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuçlanmadığı takdirde ilgili makamdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı beyanın alınmasını takiben ödeme yapılır. Bununla birlikte sigortacı belirlenen tazminatı rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.

Sigortalı malların mülkiyetinde bir değişiklik olduğunda Hırsızlık sigortası devam eder mi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun değişmesi halinde (ölüm hali hariç) sigorta sözleşmesi geçersiz olur. Poliçenin iptalinin geçerli olduğu tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve geri kalan süreye ait prim yeni hak sahibine verilir.
Ölüm halinde ise yeni hak sahibi sigortayı öğrendiğinde durumu sigortacıya 15 gün içinde bildirmelidir.

Cam Kırılması sigortasının teminat kapsamı nedir?

Poliçede gösterilen yerlerdeki cam ve aynalarda kırılma nedeniyle meydana gelecek hasarları teminat altına almaktadır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk sigortası teminat kapsamı nedir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk sigortasında üçüncü şahıs sayılmayanlar kimlerdir?

Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlad edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü sahıs sayılmamaktadır.

Asansör Mali Sorumluluk sigortası teminat kapsamı nedir?

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Asansöre kapasitesinin üzerinde kişini binmesi sonucu meydan gelen hasarlar karşılanır mı?

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk sigortasını kimler yaptırır?

Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, doldurtturan, nakleden, doğrudan doğruya veya yetkili bayileri kanalıyla tüketiciye satan ve bu faaliyetlerinden dolayı ruhsat almak zorunda olan LPG şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır.

Tüpgaz bayiinde gerçekleşen patlama sonucu, komşu binada meydana gelen hasarı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası karşılar mı?

Likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar bu sigortadan karşılanacaktır. Ancak kullanım haricinde satılmak üzere yetkili bayilerde bulunan tüplerin infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlarTehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’ndan karşılanacaktır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunlu mudur?

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortasına ait primler nasıl belirlenmektedir?

Hazine Müsteşarlığı bu sigorta ile ilgili limitlerin yer aldığı bir Tarife ve Talimat yayımlamaktadır.

Tüpgaz ile Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortası arasındaki farklar nelerdir?

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ise yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.